• header.jpg headermobile.jpg

Aanpak

Destination Fit gaat uit van een 1 op 1 training waarin jouw vooropgestelde doelstellingen in een duurzaam resultaat worden omgezet.

WIL JE ACTIEVE, SPORTIEVE EN GEZONDE LEEFGEWOONTEN AANNEMEN? MÉT PROFESSIONELE BEGELEIDING?

Kristof Lemmens van Destination Fit haalt het beste in jou naar boven. Kristof kent de kneepjes van het vak en is al 14 jaar instructeur in fitnesscentra. Na zijn opleidingen ontpopte hij zich als een gepassioneerde personal trainer. Voor jong en oud. Geëvolueerd tot Human Biomechanist Specialist (Functional Patterns - Seattle), streeft hij ernaar jouw levens -en beweegkwaliteit te verhogen. Destination Fit is dynamisch en toonaangevend in personal training. Destination Fit is ook één-op-één. Speciaal afgestemd op jou.
Lees verder hieronder en ontdek hoe ik te werk ga.

1. Intake gesprek

Samen bespreken we zorgvuldig jouw individuele doelen en motivatie, rekening houdend met jouw (sport)verleden en eventuele fysieke ongemakken.

2. Screening

Jouw lichaamssamenstelling wordt gemeten. Het vet- en lichaamsvochtpercentage is de basis. Hieruit worden ook andere paramaters gehaald zoals jouw dagelijks metabolisch verbruik. Verder bekijken we jouw lichaamshouding en hoe jij je basisbewegingen uitvoert. Hierbij wordt op zoek gegaan naar zwakke punten met blessurepreventie als doel. Aan de hand van deze testen, kan jouw lichaam voorbereid worden op de specifieke trainingsprikkels. Om de progressie goed inzichtelijk te maken herhalen we dit meetmoment aan het begin van elke trainingsperiode.

3. Periodisering

Op basis van de verzamelde gegevens wordt een trainingsplan opgemaakt op jouw maat. Hierbij wordt geperiodiseerd, dit is noodzakelijk om progressie  te kunnen maken. Er wordt een brede basis gelegd en besteden we verder veel aandacht aan oefening en techniek. In de specifieke periode worden specifieke trainingsprikkels toegediend die noodzakelijk zijn om het vooropgestelde resultaat te kunnen bereiken.

4. Opvolging leefstijl

Laat de training een belangrijk aspect van de leefstijl blijven. De opgebouwde resultaten worden verder geoptimaliseerd. Ook buiten de training worden je leefstijlgewoonten opgevolgd. Dit kan gaan van voeding tot jouw slaapgedrag. Alles om jouw resultaat te behouden of verbeteren.

Sluiten